Ngày nhiều gió

Chỉ là, khi tỉnh dậy mọi chuyện đã khác
Ngày tháng sau này đừng để ai phải bận lòng vì ai nữa

image

Advertisements
Standard