Nếu một người bạn từng chôn vùi trong tim lại xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Một, bạn chưa từng quên. Hai, người đó đang nhớ về bạn.

Advertisements
Standard