Cung Lược – Chương 91

Mạc Thiên Y

Chương 91

Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?

View original post 3,834 more words

Advertisements
Standard